Strona główna  Szkoła  Ogłoszenia  Galeria KontaktAktualności

REKRUTACJA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W CHRAPLEWIE  na rok 2018/2019

·         Nauka w szkole trwa 3 lata

·         Nauka jest bezpłatna

·         Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

·         Szkoła zapewnia praktykę zawodową w zawodach ogrodnik, kucharz, koszykarz- plecionkarz

·         Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę

·         Wszystkie zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole

·         Szkoła wydaje zaświadczenia

·         Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:  

 

Informacje i zgłoszenia w sekretariacie szkoły: Chraplewo 4   w godz. 08.00 – 15.00

 Telefon: 61 44 73 455, 519 459 672

Rekrutacja trwa cały rok

 Warunki przyjęcia do szkoły:

·         Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum  lub 8- klasowej szkoły podstawowej w wieku od 16 do 18 lat.

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

 

·         oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej lub ostatniego świadectwa szkolnego

·         Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub po szkole podstawowej

·         Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu

·         cztery aktualne zdjęcia legitymacyjne

·         opinia pedagoga szkolnego

·         zaświadczenie o dochodach w rodzinie- w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie.

 

 

ZAPEWNIAMY:

Ø  dobrze wykwalifikowaną kadrę

Ø  pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej,

Ø  pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach,

Ø  możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych,

Ø  internat, a mieszkającym w internacie całodobową opiekę opiekuńczo – wychowawczą.

Ø  możliwość wykupienia obiadów,

Internat  zapewnia:

Ø  pokoje  z łazienkami

Ø  wyżywienie w stołówce internatu (bezpłatne dla uczestników internatu)

Ø  świetlicę

Ø  Parking

 


Rekrutacja na  rok szkolny 2017-2018  dalej trwa !!!
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chraplewie
 informuję, że nadal trwa akcja rekrutacyjna do obu placówek.
OSiW OHP  w Chraplewie  zapewnia  młodzieży w wieku 15 - 18 lat całodobową
 opiekę wychowawczą poprzez bezpłatne zakwaterowanie w internacie ośrodka, wyżywienie i pracę we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych oraz stały nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Opiekę nad młodocianymi uczestnikami OSiW zapewnia wykwalifikowana  kadra wychowawcza i instruktorzy  praktycznej nauki zawodu. Uczestnictwo w OSiW jest dobrowolne, osoby niepełnoletnie muszą jednak posiadać zgodę rodziców.

Zadania Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie:

pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach,
wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej
 społecznie
współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi,
ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji
młodzieży ze środowiskiem
organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież
 (imprezy kulturalno - oświatowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe i warsztatowe)
OSiW  w Chraplewie prowadzi nabór do klasy VII Szkoły Podstawowej i klas II i III Gimnazjum
z przyuczeniem do zawodu. We własnych warsztatach OSiW kształci młodzież w zawodach: ogrodnik, kucharz, koszykarz-plecionkarz. Możliwe jest też przyuczenie  poza Ośrodkiem m.in.
 w zawodach: murarz, cieśla, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, krawiec.
Współpracujemy z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Chraplewie
Organ prowadzący szkołę – ,,Edukacja Lubasz „ Sp.zo.o
Dzięki współpracy Szkoły i Ośrodka młodzież może otrzymać dostosowaną do ich potrzeb i możliwości wszechstronną pomoc. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, a nauka w szkole jest bezpłatna  Szkoła mieści się w tym samym budynku co Ośrodek i Internat, dzięki czemu nie ma problemu z „wagarami”.
Uwaga!!!
•    Masz problemy w uczeniu się,
•    kilkakrotnie nie uzyskałaś/łeś promocji do następnej klasy,
•    posiadasz duże braki edukacyjne
•    jesteś zagrożony wypadnięciem z systemu edukacji. Nie czekaj na kolejny brak promocji podejmij działania i przyjdź do naszego ośrodka i szkoły.
Kontakt z nami – sekretariat czynny od 8:00 do 16:00
Telefon: 61-44-73-455/ 519 459 672
E-mail: osiw-chraplewo@ohp.pl
Chraplewo 4 (Pałac), 64-316 Kuślin, pow. Nowotomyski


Edukacja Lubasz sp. z o.o. organ prowadzący szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i gimnazjalne  informuje, iż w roku szkolnym 2017/18  w Chraplewie będzie prowadzony nabór do  Branżowej  Szkoły  I Stopnia.

Rekrutacja odbywać się będzie w sekretariacie szkoły od 1 czerwca 2017 r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 519 459 672;  61 44 73 455; na stronie internetowej www.chraplewo.edu.pl  oraz  osobiście od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.

Szkoła prowadzi rekrutację dla absolwentów wszystkich typów Gimnazjów. Zapraszamy również absolwentów z dysfunkcjami.
Zaproszenie
Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Chraplewie organizują w dniu 26 maja 2017r. uroczystość dla Mam z okazji ich święta. Uroczystość odbędzie się w auli ośrodka o godzinie 13:00. W programie koncert i przedstawienie teatralne "Pan Twardowski" w wykonaniu uczniów gimnazjum. Serdecznie zapraszamy i prosimy o niezawodne przybycie. 

                                                                                    Organizatorzy
link zaproszenie 

Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie informuje, że na rok
 szkolny 2017/18 dysponuje wolnymi miejscami w gimnazjum
 w klasie II i III oraz klasie VII szkoły podstawowej a także miejscami w internacie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania.
Szkoła kształci uczniów na
poziomie gimnazjum w warsztatach OHP w zawodach:
 Kucharz, Ogrodnik i Koszykarz-Plecionkarz oraz u pracodawców zew
nętrznych w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Dekarz, Cieśla, Stolarz, Ślusarz, Fryzjer, Krawiec, Sprzedawca, Cukiernik,
Piekarz. 

Jeżeli chcesz ukończyć Gimnazjum i zdobyć umiejętności w wybranym zawodzie, masz
 trudności w nauce - zapraszamy Cię z rodzicami lub opiekunami do szkoły w Chraplewie.

Pomożemy Ci ukończyć szkołę, zdobyć zawód a także pracę.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 519 459 672; 

61 44 73 455;  Podanie o przyjęcie do szkoły można pobrać na  stronie internetowej pod
 adresem:
www.chraplewo.edu.pl
  oraz  osobiście od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.

Przerwa majowa trwa od 30 kwietnia do 3 maja 2017 r.
Pożegnanie uczniów klas III gimnazjum w Chraplewie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r.

o godz. 12.00.
Zakończenie roku szkolnego  w dniu 23 czerwca 2017 r.  o godz.12.00.Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie informuje, że na rok szkolny 2016/17 dysponuje wolnymi miejscami w szkole i ośrodku. Szkoła kształci uczniów na poziomie gimnazjum w warsztatach OHP zawodach: Kucharz, Ogrodnik i Koszykarz-Plecionkarz oraz u pracodawców zewnętrznych w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Dekarz, Cieśla, Stolarz, Ślusarz, Fryzjer, Krawiec, Sprzedawca, Cukiernik, Piekarz.

Jeżeli masz trudności w nauce, Twoje zagrożenia w drugim semestrze
 przekraczają liczbę 4 zapraszamy Cię z rodzicami lub opiekunami do szkoły w Chraplewie.

Pomożemy Ci ukończyć szkołę, zdobyć zawód a także pracę.

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku od 08.00 do 14.00

Nie czekaj na brak promocji podejmij działania i przyjdź do naszej szkoły.


 
 

Ostatnia aktualizacja strony: