Strona główna  Szkoła  Ogłoszenia  Galeria Kontakt

  • Podanie o przyjęcie  do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chraplewie
  • Podanie o przyjęcie do Niepublicznego Gimnazjum w Chraplewie
  • PODANIE O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
     W ROKU SZKOLNYM 20.../20...


REKRUTACJA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W CHRAPLEWIE  na rok 2018/2019

·         Nauka w szkole trwa 3 lata

·         Nauka jest bezpłatna

·         Kształcenie odbywa się w systemie dziennym

·         Szkoła zapewnia praktykę zawodow± w zawodach ogrodnik, kucharz, koszykarz- plecionkarz

·         Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę

·         Wszystkie zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywaj± się w szkole

·         Szkoła wydaje za¶wiadczenia

·         Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:  

 

Informacje i zgłoszenia w sekretariacie szkoły: Chraplewo 4   w godz. 08.00 – 15.00

 Telefon: 61 44 73 455, 519 459 672

Rekrutacja trwa cały rok

 Warunki przyjęcia do szkoły:

·         Do szkoły mog± zostać przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum  lub 8- klasowej szkoły podstawowej w wieku od 16 do 18 lat.

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

 

·         oryginał ¶wiadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej lub ostatniego ¶wiadectwa szkolnego

·         Za¶wiadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub po szkole podstawowej

·         Za¶wiadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu

·         cztery aktualne zdjęcia legitymacyjne

·         opinia pedagoga szkolnego

·         za¶wiadczenie o dochodach w rodzinie- w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie.

 

 

ZAPEWNIAMY:

Ø  dobrze wykwalifikowan± kadrę

Ø  pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej,

Ø  pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach,

Ø  możliwo¶ć kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych,

Ø  internat, a mieszkaj±cym w internacie całodobow± opiekę opiekuńczo – wychowawcz±.

Ø  możliwo¶ć wykupienia obiadów,

Internat  zapewnia:

Ø  pokoje  z łazienkami

Ø  wyżywienie w stołówce internatu (bezpłatne dla uczestników internatu)

Ø  ¶wietlicę

Ø  Parking

 


 

Ostatnia aktualizacja strony: